Wskaźnik odpisu PFRON za miesiąc styczeń 2023 wynosi do 40,00%