Wskaźnik odpisu PFRON za miesiąc listopad 2023 wynosi do 40,00%