Wskaźnik odpisu PFRON za miesiąc kwiecień 2022 wynosi ~40,00%