Wskaźnik odpisu PFRON za miesiąc wrzesień 2022 wynosi ~40,00%

Spodnie robocze