Wskaźnik odpisu PFRON za miesiąc grudzień 2021 wynosi ~40%