Wskaźnik odpisu PFRON za miesiąc luty 2023 wynosi do 40,00%