Wskaźnik odpisu PFRON za miesiąc listopad 2021 wynosi ~40%