Wskaźnik odpisu PFRON za miesiąc lipiec 2022 wynosi 46,62%