Wskaźnik odpisu PFRON za miesiąc październik 2021 wynosi ~40%