Wskaźnik odpisu PFRON za miesiąc marzec 2024 wynosi do 40,00%