Wskaźnik odpisu PFRON za miesiąc sierpień 2023 wynosi do 40,00%