Wskaźnik odpisu PFRON za miesiąc czerwiec 2022 wynosi 40,88%