Wskaźnik odpisu PFRON za miesiąc październik 2022 wynosi ~40,00%