Wskaźnik odpisu PFRON za miesiąc styczeń 2024 wynosi do 40,00%